Wszystkie kategorie
EN

H₂O₂ wprowadzenie

Strona główna>Technologia i usługi>H₂O₂ wprowadzenie

H₂O₂ wprowadzenie

Nadtlenek wodoru to związek chemiczny o wzorze H2O2. W czystej postaci jest bardzo jasnoniebieskim płynem, nieco bardziej lepkim niż woda. Jest stosowany jako utleniacz, środek wybielający i antyseptyczny. Skoncentrowany nadtlenek wodoru lub „wysoki test nadtlenek” jest reaktywną formą tlenu i był używany jako paliwo w rakietach. W jego chemii dominuje wiązanie OO.

Nadtlenek wodoru to najprostszy nadtlenek (związek z pojedynczym wiązaniem tlen-tlen). Powoli rozkłada się w obecności światła. Nadtlenek wodoru jest zwykle przechowywany ze stabilizatorem w słabo kwaśnym roztworze w ciemnej butelce. Nadtlenek wodoru znajduje się w układach biologicznych, w tym w ludzkim ciele. Enzymy, które wykorzystują lub rozkładają nadtlenek wodoru, są klasyfikowane jako peroksydazy.

niezdefiniowany
niezdefiniowany

Czysty nadtlenek wodoru jest bezbarwną cieczą mieszającą się z wodą. Często jest dostarczany jako roztwór 40% (w/w), ale można go również otrzymać do około 70% (w/w). Jest używany głównie jako wybielacz.

Zastosowania nadtlenku wodoru

Bielące właściwości nadtlenku wodoru są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Być może najbardziej znanym na co dzień jej zastosowaniem jest produkcja zastrzeżonych produktów używanych do prania ubrań, na przykład w niektórych formach VanishTM. Duże ilości nadtlenku wodoru są wykorzystywane do produkcji nadboranu sodu i nadwęglanu sodu, które są używane jako środki wybielające w detergentach płynnych i stałych. Nadboran sodu, NaBO3.4H2O, wytwarza się przez dodanie nadtlenku wodoru do roztworu metaboranu sodu i wodorotlenku sodu. Nadwęglan sodu wytwarza się przez dodanie nadtlenku wodoru do roztworu węglanu sodu.

Uwodornienie antrochinonu
Utlenianie antrachinolu
Ekstrakcja roztworu nadtlenku wodoru
Oczyszczanie i zagęszczanie nadtlenku wodoru

Główne etapy to:

Powiązane sprawy